Hallitus 2021-2022
 
Puheenjohtaja
Risto Suolanen
Varapuheenjohtaja, nettivastaava
Timo Varonen
Sihteeri, nuotistonhoitaja
Tuomo Tapola
Varasihteeri
Veli-Matti Korkia-aho
Varainhoitaja
Hannu Vesterinen
Kuoronjohtaja
Jouni Sjöblom
Jäsen
Jarmo Pönni
   
Varajäsen
Pekka Herranen
Varajäsen Heimo Kuukka
Varajäsen, nuotistonhoitaja                          Heikki Väkevä 
   
Kirjanpito ja tilinpäätös: Hannele Koivu  
Kuoromestari
Esa Marttila
Stemmaviskaalit (äänenjohtajat)
 1. tenori   Heikki Vesterinen
  1. basso
  Tuomo Tapola
 2. tenori
  Pekka Herranen                     
  2. basso   Esa Marttila
Toiminnantarkastus
toiminnantarkastajat:
 Juhani Utti, Jukka Metsälä
 varatoiminnantarkastajat:
 Heikki Kuutti, Arto Karnaattu